Tag - kinh nghiệm sống sót trong rừng

12 kinh nghiệm sinh tồn khi lạc trong rừng

Kỹ năng sinh tồn là một bài học quý báu mà lứa tuổi nào cũng cần phải học. Bạn thích khám phá thiên nhiên trong rừng. Một ngày, bạn đi trekking với nhóm bạn trong một khu rừng lớn. Do mãi khám phá, bạn bỗng nhận ra mình đã lạc vào rừng sâu và không tìm thấy lối ra....