Album: Hình ảnh khó quên trong ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

hình ảnh ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

Album: Hình ảnh khó quên trong ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 là một kỷ niệm khó quên trong biết bao con tim Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử ghi lại việc Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Hãy cùng Life And Go xem lại những hình ảnh khó quên nhân dịp Quốc Khánh 2/9 đang cận kề.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 – ý nghĩa hào hùng của toàn dân tộc

Trên lễ đài tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trước sự có mặt đông đảo của quần chúng nhân dân. Bản tuyên ngôn đã mở ra một kỷ nguyên đầu tiên cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta có quyền ngẫng cao đầu, tự hào là được sinh sống độc lập và sánh ngang với các Quốc gia khác trên Thế giới. Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 là cột mốc quan trọng trong suốt quá trình hơn 71 năm kháng chiến của nhân dân ta. Không ít người dân luôn bồi hồi xúc động với chiến tích khó quên này của cả dân tộc.

Toàn cảnh lễ đài nơi Bác đọc bảng tuyên ngôn độc lập

Toàn cảnh lễ đài nơi Bác đọc bảng tuyên ngôn độc lập (nguồn ảnh: Internet)

Lực lượng quân đội xếp hàng hai bên lối đi vào lễ đài (nguồn ảnh: Internet)

Lực lượng quân đội xếp hàng hai bên lối đi vào lễ đài (nguồn ảnh: Internet)

Người dân tập trung nghe tuyên truyền trong sự kiện lịch sử (nguồn ảnh: Internet)

Người dân tập trung nghe tuyên truyền trong sự kiện lịch sử (nguồn ảnh: Internet)

Người dân tập trung để quyên góp vàng ủng hộ phong trào kháng chiến (nguồn ảnh: Internet)

Người dân tập trung để quyên góp vàng ủng hộ phong trào kháng chiến (nguồn ảnh: Internet)

Dân quân miền nam trong nhưng ngày đầu kháng chiên (nguồn ảnh: Internet)

Dân quân miền nam trong nhưng ngày đầu kháng chiên (nguồn ảnh: Internet)

Biểu ngữ ủng hộ kháng chiến của người dân (nguồn ảnh: Internet)

Biểu ngữ ủng hộ kháng chiến của người dân (nguồn ảnh: Internet)

Hình ảnh Bác khi đọc bảng tuyên ngôn độc lập (nguồn ảnh: Internet)

Hình ảnh Bác khi đọc bảng tuyên ngôn độc lập (nguồn ảnh: Internet)

Bác đang đọc tuyên ngôn (nguồn ảnh: Internet)

Bác đang đọc tuyên ngôn (nguồn ảnh: Internet)

Bác và các quan chức chính phủ (nguồn ảnh: Internet)

Bác và các quan chức chính phủ (nguồn ảnh: Internet)

Người dân đứng cổ vũ bên dưới (nguồn ảnh: Internet)

Người dân đứng cổ vũ bên dưới (nguồn ảnh: Internet)

Toàn cảnh ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 (nguồn ảnh: Internet)

Toàn cảnh ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 (nguồn ảnh: Internet)

Quân đội tập trung nghe tuyên ngôn (nguồn ảnh: Internet)

Quân đội tập trung nghe tuyên ngôn (nguồn ảnh: Internet)

Lực lượng du kích oai hung bên dưới (nguồn ảnh: Internet)

Lực lượng du kích oai hung bên dưới (nguồn ảnh: Internet)

Đồng bào miền nam nghe lại bảng tuyên ngôn của Bác (nguồn ảnh: Internet)

Đồng bào miền nam nghe lại bảng tuyên ngôn của Bác (nguồn ảnh: Internet)

Peace Silver (tổng hợp)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *