Phát hiện thêm nhiều vỉa đá khổng lồ tương tự Ghềnh Đá Dĩa, Phú Yên

Vừa rồi, các nhà thầu khai thác đá đã vô tình làm lộ ra những khối đá chồng tuyệt đẹp, kéo dài hơn 1km. Cấu trúc của những khối đá này lại rất giống với những khối đá ở Danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa. Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên cho biết, đơn vị vừa có chuyến...